Gabriela Sándorová – Mentorka vo Veľkej Ide

Mám 23 rokov, momentálne študujem na FF UPJŠ.Ako mentorka pracujem v KC Veľká Ida od septembra 2015.

Sama sa hodnotím ako človek pozitívny, zodpovedný, so zmyslom pre humor. Práca mentora ma baví, keďže to nie je práca monotónna a mám možnosť pomôcť druhému v jeho rozvoji.

Mojimi chránencami, alebo veselými deťmi, ktoré mentorujem, sú Ema MirgováTibor Csiszár.

Pridaj komentár