Aby sme lepšie pochopili Slovenské národné povstanie

Mentor Rado sa spolu so svojimi chránencami Martinom, Dávidom a Marekom 28. augusta 2019 preniesli do minulosti. Návštevou vojenského múzea v Starej Ľubovni si pripomenuli pamiatku padlých v II. svetovej vojne a rozprávali sa aj o účasti ich rodákov na protifašistickom odboji v regióne. „Bol som prekvapený z toho čo som videl. Pochopil som, akým veľkým zlom je vojna pre každého z nás, ako aj pre ľudstvo,“ priblížil Martin (15). Okrem toho sa chlapci spolu s mentorom prešli aj po ľubovnianskom skanzene. „Nebol som ešte v týchto múzeách. Nevedel som, čo mám očakávať. Určite by som to odporúčal všetkým svojím rovesníkom, bolo to veľmi zaujímavé a poučné,“ uzatvára Maťo.3_sno

Pridaj komentár