Helena Žigová

Helena Žigová

Chodím na základnú školu na Luníku IX. Bývam s babkou. Našla som si mentorku! Stala sa ňou Daniela Krajčová.

Daniela Violová

Daniela Violová

Navštevujem základnú školu na Luníku IX. Pravidelne chodím na aktivity do komunitného centra. Mám troch súrodencov, chodím aj do FIE školského klubu. Našla som si mentorku! Stala sa ňou Lola Šelengová.