Mentoring je dar, ktorý spája, obohacuje a prináša krok k životnému smerovaniu a rastu.

Proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovanie a podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a profesionálneho rastu.  Online mentoring je nová forma mentoringu, kedy sa priateľský kontakt mentora a chránenca buduje prevažne prostredníctvom IT technológií.

Kto je mentor?

Mentor je taký človek, ktorý je ochotný obetovať časť svojho času a energie a pomáhať niekomu inému, aby sa v živote rozvíjal a lepšie uplatnil. Môže to byť učiteľ, vysokoškolák, stredoškolák, sociálny pracovník, lekár, zdravotná sestra, policajt, kuchárka, umelec, technik, vrátnik … Mentor má prajnú a priateľskú povahu, je bez predsudkov a k svojmu chránencovi pristupuje s porozumením.

Kto je online mentor?

Online mentor je človek, ktorý sa dobrovoľne rozhodne pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti dieťaťu. Online mentorom sa môže stať každý, bez ohľadu na vek, profesiu či dosiahnuté vzdelanie. Stačí snaha pomôcť. Je výhodou, ak má online mentor skúsenosti v oblasti, ktorej sa chce dieťa venovať, ale nie je to nevyhnutnou podmienkou. Pre online mentoring nie je potrebný osobný kontakt, preto sa online mentorom môže stať človek z ktoréhokoľvek kúta Slovenska či sveta. Komunikácia s dieťaťom prebieha na diaľku, a teda prevažne cez Skype, Facebook alebo telefonáty a osobné stretnutia sú však pre budovanie a upevnenie vzťahu veľkým prínosom.

Čo je úlohou online mentora?

Online mentor buduje vzťah s dieťaťom, stáva sa jeho kamarátom. Je pre dieťa inšpiráciou, posmeľuje ho, motivuje ho k lepším výsledkom a často je aj jeho veľkým vzorom. Pomáha dieťaťu splniť si svoj sen. Frekvencia aj dĺžka komunikácie je vždy otázkou vzájomnej dohody s ohľadom na dostupnosť a potrebu oboch strán. Odporúča sa však aspoň jeden Skype hovor v týždni s občasným facebookovým chatom, či telefonickou komunikáciou. Osobné stretnutia sú pre dieťa vždy veľkým zážitkom, kde stretnutie face to face veľa napovie, odbúra mnoho úskalí a posmelí v lepšom štarte. Je fajn, ak sa online mentorovi podarí aspoň raz za čas dieťa navštíviť a stmeľovať to najvzácnejšie – priateľstvo.

Online mentor každý mesiac vypĺňa stručnú správu o aktivitách a rozhovoroch s dieťaťom.

Ako funguje mentoring Schopné deti?

Schopné deti pravidelne navštevujú komunitné centrá pod dohľadom vedúcich pracovníkov komunitných centier a tiež sa na pravidelnej báze stretávajú so svojimi lokálnymi mentormi. V komunitných centrách majú deti k dispozícii notebooky, tablety a internetové pripojenie, takže je možné si s dieťaťom vždy dohodnúť Skype hovor. Niektoré deti majú internetové pripojenie aj doma, prípadne je možné sa s nimi spojiť telefonicky.

Často kladené otázky

Akú dobu online mentoring trvá?

Cieľom online mentoringu je budovanie dlhotrvajúceho a kvalitného kamarátskeho vzťahu, ktorý nemá časové ohraničenie. Horná hranica skúšobnej doby trvá jeden rok. Počas realizácie projektu sa veci ukážu jasnejšie.

Online mentoring Schopné deti je pilotný projekt a nie je nám známe, že by sa už podobný projekt niekde uplatňoval. Je dôsledkom inovátorkých snáh ETP, pričom jeho myšlienku nám našepli kreatívci z Istropolitana Ogilvy na Pro bono maratóne v júni 2016.

Potrebuje dieťa online mentora, keď už má lokálneho mentora?

Dieťa potrebuje čo najviac dospelých ľudí, ktorí ho akceptujú, sú k nemu ústretoví a ochotní v čomkoľvek pomáhať.

Aktuálne všetky deti, ktoré sú zaradené do projektu Schopné deti, majú svojho lokálneho mentora. Jeho úlohou je byť oporou, pomáhať vo vzdelávaní, rozvíjať talenty, budovať dôveru a spoločne sa približovať k naplneniu cieľa. Lokálny mentor osobne pozná rodinu dieťaťa, podmienky aj situáciu v rodine, a tak môže lepšie porozumieť silným aj slabým stránkam dieťaťa.

Online mentor vnáša do takéhoto vzťahu akýsi nový vietor práve tým, že žije v odlišnom svete, má odlišné možnosti a skúsenosti, a práve tým sa stáva pre dieťa veľkou inšpiráciou. Online mentor má často skúsenosti v oblasti, o ktorej dieťa sníva, a tak môže byť zosobnením jeho sna a zároveň mu sprostredkovať rady a návody, ako sa k splneniu sna dopracovať. Spolupráca lokálneho mentora a online mentora s dieťaťom dáva silný základ, aby dieťa dosiahlo svoj cieľ.

V prípade ak dieťa nemá lokálneho mentora, sprostredkovateľom informácií medzi online mentorom, dieťaťom aj rodinou dieťaťa sa stáva vedúci komunitného centra, ktoré dieťa navštevuje.

Ako prebieha zoznámenie s dieťaťom?

Keď už má dieťa priradeného online mentora, v spolupráci s lokálnym mentorom sa dohodne Skype hovor, pri ktorom lokálny mentor pomáha dieťaťu a online mentorovi búrať hranice ostychu, pomáha pri kladení otázok a v odpovediach, aby dieťa túto novú situáciu zvládlo bez komplikácií.

Čo ak sa mi nebude s dieťaťom pracovať dobre?

V prípade, ak sa na začiatku nepodarí z rôznych dôvodov nadviazať pekný vzťah, alebo tento vzťah je pre online mentora či dieťa nevyhovujúci, môže si online mentor vybrať iné dieťaťa, v čom mu organizátori projektu pomôžu.

Nemám skúsenosť s rómskymi deťmi, môžem sa aj tak stať online mentorom?

Pre prácu online mentora Schopné deti nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s rómskymi deťmi. Stačí, ak máte snahu pomáhať a ste ochotný im venovať svoju energiu a čas. Pre lepšiu predstavu o prostredí a živote detí odporúčame prečítať si tento dokument.

Na koho sa môžem obrátiť, ak budem mať nejaký problém s dieťaťom?

Projekt založil a viedol Peter Gomolák, dnes je na jeho mieste Dávid Korčkovský, ktorý je v spolupráci s lokálnymi mentormi a vedúcimi komunitných centier vždy ochotný zodpovedať otázky a pomôcť pri riešení komplikácií. Zároveň je na Facebooku vytvorená skupina pre všetkých online mentorov, kde môžu zdieľať svoje pocity aj nápady a poprosiť o rady a odporúčania ostatných online mentorov.

Som zamestnaný/á a neviem sa v popoludňajších hodinách z práce uvoľniť. Je možné mať Skype hovory s deťmi aj vo večerných hodinách?

Odporúčaný čas Skype hovorov je v popoludňajších hodinách do 17. hod, kedy deťom skončilo vyučovanie, sú v komunitnom centre a zároveň je k dispozícii lokálny mentor alebo vedúci komunitného centra. Večerné a víkendové Skype hovory sú možné iba po individuálnej dohode v prípade, že má dieťa k dispozícii internet aj v domácom prostredí.