Stretnutie v komunitnom centre

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 sme sa s chlapcami rozhodli, stretnúť v komunitnom centre vo Veľkej Ide. Spoločné sme si pozreli film, zahrali si spoločenské hry. Potom sme sa posilnili pizzou. Bol to prijemný čas pre mňa aj pre chlapcov.257379747_6448279485213255_574836107440563073_n 257606327_6448278818546655_9179025840354363029_n