Dušičky

Mentor Dávid sa so svojimi chránencami stretol v komunitnom centre, kde sa venovali doučovaniu z matematiky. Keďže je sviatok dušičiek, spoločné sa vybrali na cintorín, kde si uctili pamiatku svojich zosnulých, potom sa vrátili naspäť do komunitného centra, kde si dali občerstvenie.