Každý z nás čelí stereotypom, ktoré často spôsobujú, že sa na svet pozeráme čiernobielo, s predsudkami. Bránia nám vidieť pravdu. S týmto problémom sa stretávame najmä v súvislosti s rómskou komunitou. My v ETP Slovensko veríme, že stereotypy sa najlepšie búrajú aktívnou participáciou. Preto sme vymysleli projekt online mentoringu Schopné deti, ktorého súčasťou sa môžete stať aj vy. Jeho cieľom je vytvoriť rómskym deťom z osád lepšiu budúcnosť a dať im šancu, aby si splnili si svoje sny.

Stačí si vybrať dieťa, ktorému chcete pomôcť, prihlásiť sa a pomocou online aj osobnej komunikácie mu pomáhať, aby sa k svojmu snu priblížilo. Niekedy bude stačiť len dobre mienená rada, inokedy odporúčanie na kurz alebo seminár, pri úspechu ďalšie posmelenie, pri chybe jemné „ale, no!“, potom trebárs spoločná návšteva nejakého zaujímavého dňa otvorených dverí a hlavne veľa, veľa priateľských rozhovorov… K splneniu sna často netreba veľa. Stačí trocha záujmu, kúsok snahy…

Nie náhodou sme online mentoring nazvali Schopné deti. Možno budete prekvapení, čoho všetkého sú deti z osád schopné, keď sa im niekto venuje a keď dostanú príležitosť realizovať sa. Dokážu byť vnímavé, húževnaté, trpezlivé, vzácne, odhodlané… Veľmi veľa sa pýtajú a keď dieťa kladie otázky, chce sa učiť.

Darujte kúsok svojho času pre splnenie snov iných.

Každý z nás môže prispieť k zmene k lepšiemu a obohatiť svet!

Prečítajte si viac o prostredí, z ktorého Schopné deti pochádzajú

Poslanie

Prostredníctvom mentoringu, online mentoringu, projektového a zážitkového učenia inšpirovať študentov zo sociálne vylúčených komunít učiť sa, aby si rozšírili svoj obzor, víziu svojej budúcnosti a mali pozitívny vplyv na komunitu.

logo

Myšlienku projektu priniesli na svetlo sveta Peter a Dávid – mentor a chránenec, ktorí spolu dokázali prekonať stereotypy a ukázať všetkým, čo všetko sa dá, ak sa vám niekto venuje. Peter mentoruje Dávida od jeho 13 rokov. Dnes je Dávid absolventom vysokej školy, plnohodnotným zamestnancom ETP a tútorom fotografického krúžku v Starej Ľubovni. Pre deti je nielen učiteľom, ale hlavne vzorom. „Teraz som pozitívny príklad pre deti z osád, ako bol Peťo pre mňa,“ hovorí. Peter a Dávid sú príkladom toho, že mentoring funguje a prostredníctvom projektu Schopné deti chcú túto myšlienku rozšíriť na celé Slovensko aj do okolitých krajín. Staňte sa aj vy mentormi. Pomôžte niekomu zmeniť jeho život k lepšiemu.
 

 

Mladým Rómom z osád je potrebné dať šancu. Ja som dostal možnosť pomôcť im, keď som spoznal Dávida. Tým, že pomáham meniť ich životy, zmenil sa k lepšiemu aj ten môj. Buďme darom jeden pre druhého, lebo len vzájomná pomoc robí zázraky.

 

Peter Gomolák

 

Môj život sa pohol správnym smerom, keď som spoznal Peťa. Vo všeobecnosti je známe, že je málo pozitívnych rómskych príkladov. Pretože som vyštudoval vysokú školu, teraz môžem byť pre deti z osád  pozitívnym príkladom ja. Tak, ako bol Peťo pre mňa.

 

Dávid Korčkovský

Projekt Schopné deti sa uskutočňuje vďaka podpore
Nadácie Orange,
Nadácií Velux,
firmy Hollen, s.r.o.,
ETP Slovensko
a individuálnych darcov. 

nadacia_logo_new thevelx-fnd-vilvellogohollenlogo_etp
Viac o ETP Slovensko Dokumenty na stiahnutie Všetci partneri