Peter Gomolák – Zakladateľ projektu Schopné deti

Mentoring má zázračný efekt.

Mám 37 rokov. Mentoringu sa venujem už 12 rokov. Životné skúsenosti, ktoré som nadobudol, ma priam nabádali pomáhať iným a nenechať si ich iba pre seba. Som šťastný, že môžem vytvárať šance pre lepší život mojich zverencov. Je naozaj úžasné sledovať, akí schopní sú moji mladí klienti, keď dostanú príležitosť. Stačí tak málo: venovať im svoj čas, darovať lásku, umožniť im, aby si naplnili svoje sny. Som nadšený mentor a verím, že toto moje nadšenie cítia aj moji chránenci a vedie ich k tomu, aby čo najviac na sebe pracovali. Keby som mal čarovný prút, zmenil by som myslenie niektorých ľudí – aby uvažovali a konali tak, že to obohatí svet a rozšíri v ňom dobro.

Aj keď sa niekedy potácame a bojujeme, zakaždým si poviem, že ďakujem za ľudí, ktorí mi prichádzajú do cesty. S chránencami si navzájom obohacujeme vlastné svety, jeden pre druhého sme darom, búrame bariéry a odpúšťame si hriechy minulosti. Ak sa medzi mentorom a chránencom vybuduje vzťah založený na hlbokom priateľstve, mentoring je po každej stránke maximálne naplnený .

Od januára 2016 som mentoroval chránencov Jožka Klementa. V každom z chránencov nachádzam veľa nepoznaného bohatstva. Každým stretnutím s chránencom si uvedomujem, ako môj život rastie. Verím, že vzťah mentor – chránenec rovnako alebo podobne prežívajú aj moje mentorované deti. To nás spája, ženie nezaostať a urobiť ďalší užitočný krok, krok k dobrému životnému smerovaniu a rastu.

Pridaj komentár