ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia – priamy pokračovateľ medzinárodného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe, ktorý v roku 1992 iniciovala Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj a realizoval sa do roku 1998 v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Od roku 1995 pôsobí ETP ako samostatný právny subjekt. Od začiatku svojej činnosti pracuje s miestnou verejnou správou, podnikateľmi a mimovládnymi organizáciami na programoch, ktoré rozvíjajú účasť verejnosti na rozhodovaní, zvyšujú udržateľnosť miestneho rozvoja a skvalitňujú starostlivosť o životné prostredie.

Leitmotívom pôsobenia ETP, resp. sprevádzania klientov životom, je pomáhať “od kolísky po kariéru”. Ďalšie zásady práce sú komplexný a individuálny prístup a uplatňovanie inovatívnych postupov a kontrolovaných experimentov. ETP je vlastne sociálne laboratórium, v ktorom sa vymýšľajú, kreujú, skúšajú a overujú nové postupy práce pri sociálnom začleňovaní dlhodobo vylúčených. Vzdelanie považuje za spoľahlivú cestu k integrácii, a preto naň kladie dôraz.

ETP  už druhé desaťročie pôsobí v mimoriadne zlých podmienkach chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít. Siedmy rok sú ďalšou sférou záujmu aj migrantmi pod ochranou UNHCR.

Slogan Zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely v skratke odráža celé úsilie ETP: Prispievať k tomu, aby všetci ľudia mali čo najširšie možnosti na svoj rozvoj, čím sa zmenšia rozdiely medzi príslušníkmi rôznych komunít, etník a národností.

Za svoju prácu  získalo ETP  významné ocenenia: Cenu Nadácie Orange (2015), Cenu pre občiansku spoločnosť (Brusel 2014), Cenu Nadácie Erste za sociálnu integráciu (2011), Gypsy Spirit Award (2009). Podľa Mapy sociálnych inovátorov Slovenska je riaditeľka ETP Slávka Mačáková jednou z troch najvýznamnejších sociálnych inovátorov v oblasti sociálnej inklúzie (2015).

Čítajte viac o ETP

Nájdete aj na facebooku.