Po niekoľkých rokoch sme sa z praktických dôvodov rozhodli pozmeniť proces výberu dvojíc mentor – chránenec. Súčasná forma ukazuje vyššiu pravdepodobnosť toho, že bude mentoring úspešný a prínosný pre obe strany. Ako to teda prebieha?

  1. Potenciálny mentor/ka sa prihlási emailom alebo cez online formulár.
  2. Absolvuje pohovor s manažérom projektu.
  3. Ak bude úspešný/á, napíše o sebe pár viet (kto je, aké má záujmy, čo robí, a pod…) a pošle nám pár foto.
  4. V spolupráci s miestnym koordinátorom si chránenci prejdú profily a fotografie potenciálnych mentorov a na základe odporúčaní a preferencií koordinátor vytvorí mentorskú dvojicu mentor – chránenec.
  5. Mentor a chránenec absolvujú prvý online alebo telefonický rozhovor za účasti koordinátora, aby im obom pomohol prekonať počiatočnú bariéru.
  6. Ak sa ukáže, že dvojica má dobrý potenciál vybudovať si osobný vzťah, online mentoring pokračuje štandardnou formou už bez prítomnosti koordinátora.

Z dlhodobých výsledkov vieme pozorovať, že práve takáto forma výberu zaručuje vyššiu spokojnosť na oboch stranách a zároveň má najväčší pozitívny dopad tak na život chránenca, ako aj na mentora.