Príjemné chvíle strávené výrobou náramkov

👸Príjemné chvíle strávené výrobou náramkov, sebapoznávaním a zaujímavými rozhovormi 🗣💬🗨👄🙌Aj takúto podobu má mentoring z Rankoviec.