Pohnite s tým aj vy! Staňte sa jeho mentorom! Posuňte myšou predel medzi obrázkami, aby ste videli, akú budúcnosť môže mať toto dieťa aj vďaka vám.

Som najstaršia z troch súrodencov, mám ešte dve sestry. Ukončila som síce len 7. ročník základnej školy, ale našla som sa v odbore krajčírstvo na SOU Kukučínova v Košiciach, ktorá má elokované pracovisko v blízkych Kecerovciach.

Pretože rada šijem a vymýšľam nové vzory, túžim sa stať úspešnou krajčírkou a navrhovať nové oblečenie.

Do komunitného centra ETP prichádzam od začiatku jeho fungovania v Rankovciach. Predtým som chodila na nízkoprahové aktivity Združenia Pre lepší život. V komunnitnom centre som absolvovala vzdelávacie programy Zdravotná osveta, Finančné vzdelávanie, Nové horizonty, v divadelnom krúžku hrám bábkové divadlo.

V mentorskom programe som zapojená už štyri roky. Podľa slov mojej súčasnej mentorky Moniky Beňovej, som cieľavedomá, kreatívna, pokojná, šikovná, trpezlivá a vnímavá.


DSC_0714Našla som si mentora! Stala sa ňou Maja Hládek.

Maja je mamou na materskej dovolenke, pochádza z východného Slovenska a býva v Škótsku. Študovala teológiu, filozofiu a klasické jazyky na UK v Prahe a na University of Edinburgh. Rada číta a snaží sa ďalej sa vzdelávať v oblasti literárnej teórie. Medzi jej záľuby patrí hudba, literatúra, ekológia, pozorovanie vtákov, niekedy aj športové šermovanie.