Ľudmila Stašáková – Garantka mentorského programu

V mentoringu vidím veľkú silu.

S rómskou komunitou pracujem už trinásty rok. Bola som pri zrode komunitného centra v Podsadku a tímu ľudí, ktorých táto práca chytila za srdce a stala sa ich poslaním. Mnohí nechápu, že verím v jej zmysel. Ja som však presvedčená, že naša činnosť zanecháva v srdciach našich detí stopy, ktoré sa raz určite prejavia a možno zmenia ich životy.

Verím, že každý z nás bol svojím spôsobom mentorovaný a každý z nás je pre niekoho vo svojom okolí mentorom. Mentoring je sila, ale aj zodpovednosť za deti, ktoré sme svojim spôsobom k sebe pripútali.

Comments (1)

Pridaj komentár