ETP Slovensko pripravilo letný tábor pre deti a ich mentorov

Prvé prázdninové rekreačno-vzdelávacie stretnutia klientov z troch komunitných centier ETP – v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide dostalo názov TÁBOR 2016 SCHOPNÉ DETI alebo LETNÁ AKADÉMIA BEZ PREDSUDKOV.

Uskutočnilo sa od 1. do 5. augusta tohto roku v čarovnom prostredí pod východnými svahmi Spišskej Magury vo Vyšných Ružbachoch. Zúčastnila sa na ňom päťdesiatka detí, ktoré sú zapojené do Mentorského programu alebo sa aktívne zapájajú do práce v komunitných centrách. Najmladší účastník tábora – akadémie mal osem rokov, najstarší devätnásť.

Na zostavení táborového programu sa podieľali tímy odborných pracovníkov zo všetkých troch komunitných centier ETP v spolupráci s expertnými dobrovoľníkmi. Súčasťou boli populárne podané prednášky, ako napríklad Čo znamená byť slobodný a rešpektovať slobodu iných, Predsudky, ale aj množstvo hier, workshopy, kreatívno-spoločenské aktivity a súťaže, turistika, aktivity na podporu tímovej práce, ranné rozcvičky, olympiáda i diskotéka.

Tábor 2016 podporili Nadácia Velux a súkromní darcovia.

IMG_1281

 

 

Pridaj komentár