Monika Beňová – Mentorka v Rankovciach

Ako farárka som  takmer v dennodennom kontakte s deťmi.

Ako komunitná pracovníčka s nimi trávim čas pri rôznych nízkoprahových, vzdelávacích i mimoškolských aktivitách.

Som mentorkou už 3 roky, momentálne pracujem s mladými dievčatami a pomáham im prekonávať bariéry medzi minoritou a majoritou. Vo svojej službe a pomoci mladým ľuďom sa snažím dbať na to, aby oni sami mali pocit, že sú zodpovední za svoj život a že rozhodnutia, ktoré robia, nie sú dôsledkom nátlaku niekoho, ale sú ich vlastné a posúvajú ich dopredu. Spoločne tak búrame mosty medzi majoritou a minoritou.

Som presvedčená, že len vzájomná dôvera, neustále povzbudzovanie, ale tiež ponechanie možností na vlastné rozhodnutia i vlastné omyly a poučenie sa z nich, ako aj naplnenie duchovných potrieb cez misijnú službu, sú možnosťou a jedinečnou príležitosťou pre týchto mladých ľudí. Vďaka tomu sa učia otvorenosti, získavajú zdravé sebavedomie, začínajú si veriť a napĺňajú svoje  potreby – potrebu prijatia inými a potrebu sebaprijatia, potrebu zmysluplnosti ich života pre iných, ako aj pre seba samých, spolupodieľanie sa na živote komunity, ale aj na živote majority v obci apod.

Mojimi chránencami sú Eva, Monika a Ľubomíra.

Pridaj komentár