Posuňte myšou predel medzi obrázkami, aby ste videli, akú budúcnosť môže mať toto dieťa.

Anna Kuruová pochádza z ôsmych súrodencov a mamka je tehotná s deviatym dieťaťom. Otec sa zúčastňuje aktivačnej činnosti v obci.

Annu veľmi baví škola, no najviac informatika o ktorej veľa vie.

Vo voľnom čase sa rada prechádza a pomáha doma.

Raz by chcela byť kaderníčkou.

Našla som si mentora! Stala sa ním Michaela Mozolová.