Návšteva Kina

Návšteva Kina

Dievčatá Alexandra, Simona sa stážovali svojej mentorke Elene, že už im chýbajú výlety. Podarilo sa im ju ukecať, tak sa spoločné vybrali do kina na film Ako dostať deda z domu. „Skoro nikto nebol v sále, takže sme si mohli vyložiť nohy a smiať sa.“ Simona. Pre Alexandru bol najvtipnejšie „Keď si robili srandu z […]

Festival Pohoda 2017

Festival Pohoda 2017

Veľmi zaujímavá a podnetná diskusia na Festivale Pohoda 2017 o online mentoringu – Ako zmeniť život rómskym ďeťom?

Letná IT akadémia Schopné deti

Letná IT akadémia Schopné deti

… je názov prázdninového rekreačno-vzdelávacieho stretnutia našich mladých klientov z troch komunitných centier ETP – v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre Mentorský program Schopné deti

Týmto udeľujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas OZ ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, so sídlom Košice, Zemplínska 15/A, PSČ: 040 01, IČO: 31751245, zapísanej na Ministerstve vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-12821-6 (ďalej len ako prevádzkovateľ), na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o mojej osobe v poskytnutom rozsahu: meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, podobizne, obrazové […]